Organizator:

Prelegentmi wiosennej edycji TMiD byli:

Michał Śmigielski- Ludwa

View two

Michał Śmigielski- Ludwa

View two

Trener biznesu, współwłaściciel marki View two – szkolenia & praktyka, która specjalizuje się w rozwoju kompetencji dla branży nieruchomości. Posiada 5-letnie doświadczenie jako Doradca ds. nieruchomości i 4-letnie jako menadżer. Aktualnie projektuje i nadzoruje wdrażanie procesów onboarding na stanowisko doradcy ds. nieruchomości oraz cykli rozwojowych dla menadżerów. Od 2013 roku przeszkolił kilkuset doradców ds. nieruchomości, a wielu z nich do tej pory znanych jest z wysokiej jakości usługi. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji menadżerskich, budowania relacji oraz komunikacji interpersonalnej. Autor gier szkoleniowych, webinarów i artykułów. Wyróżniony podczas IX Gali PNSA w kategorii Trener Sprzedaży.

Karolina Kieszek

View Two

Karolina Kieszek

View Two

Trenerka biznesu i współwłaścicielka marki View two – szkolenia & praktyka specjalizującej się w rozwoju kompetencji w branży nieruchomości. Właścicielka biura nieruchomości z ponad 11 letnim doświadczeniem w obsłudze klienta na polskim rynku nieruchomości. Manager nastawiony na osiąganie celów organizacji poprzez podnoszenie kompetencji doradców, wzmacnianie zasobów intrapsychicznych, dialog motywacyjny, otwartość komunikacji oraz stały shadowing. Praktyk współpracy opartej na umowach ekskluzywnych i wynagrodzeniu za osiągnięte efekty na poziomie 5-10% wartości nieruchomości. Certyfikowany trener biznesu specjalizujący się w budowaniu relacji biznesowych oraz komunikacji interpersonalnej. Trener nieruchomości rozwijający umiejętności doradców w obszarach budowania bazy ofert, zimnych telefonów, sprzedaży nieruchomości z klauzulą wyłączności, obsługi klienta kupującego, negocjacji, sprzedaży gruntów.

Ewa Klos-Rychter

Radca Prawny
Kancelaria Prawna Nieruchomości, DOSPON

Ewa Klos-Rychter

Radca Prawny
Kancelaria Prawna Nieruchomości, DOSPON
Dwadzieścia lat doświadczenia w dziedzinie prawa nieruchomości. Specjalistyczna wiedza prawnicza. Doświadczony negocjator umów. Nieustannie aktualizowana wiedza, wieloletnia praktyka, profesjonalne podejście do Klientów.

Dominik Hołyst

Flixhome

Dominik Hołyst

Flixhome

Architekt prowadzący w firmie Flixhome, duże doświadczenie i ogrom empatii pozwala mu znaleźć zawsze najlepsze rozwiązania dla przyszłych inwestorów

Maciej Harasimowicz

SWK Legal

Maciej Harasimowicz

SWK Legal
Radca Prawny

W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostaje szeroko pojęte prawo nieruchomości. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w poznańskich i wrocławskich kancelariach prawnych.

W toku dotychczasowej pracy zajmował się przygotowywaniem i opiniowaniem umów dotyczących transakcji dokonywanych zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym nieruchomości stawiając na pierwszym miejscu konieczność zabezpieczenia interesów prawnych reprezentowanej strony. Był zaangażowany w obsługę prawną inwestycji deweloperskich, począwszy od nabycia i przygotowania nieruchomości gruntowej, przez uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnoprawnych, następnie przygotowanie umów deweloperskich, kończąc na obsłudze posprzedażowej.

Tomasz Wojtczak

SWK Legal

Tomasz Wojtczak

SWK Legal
Radca Prawny

Zajmuje się przygotowaniem i opiniowaniem umów w obrocie nieruchomościami oraz towarzyszących procesowi inwestycyjnemu. Pełni rolę pełnomocnika w licznych procesach sądowych oraz bierze udział w badaniach due dilligence nieruchomości.

W swojej praktyce prawnej wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin, co pozwala mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy klientów.

Monika Smoter

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Monika Smoter

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Prezes zarządu

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości – DOSPON we Wrocławiu zostało założone w maju 1994r. przez 19 przedstawicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Wrocławia i okolic. Obecnie zrzeszamy ponad 100 członków pośredników z terenu Dolnego Śląska. Na rynku nieruchomości działamy od 1994 r.

Jesteśmy jednym z 17 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 108818.

Jesteśmy organizacją otwartą dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez statut Stowarzyszenia.

Katarzyna Kuśmierz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Katarzyna Kuśmierz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Skarbnik zarządu

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości – DOSPON we Wrocławiu zostało założone w maju 1994r. przez 19 przedstawicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Wrocławia i okolic. Obecnie zrzeszamy ponad 100 członków pośredników z terenu Dolnego Śląska. Na rynku nieruchomości działamy od 1994 r.

Jesteśmy jednym z 17 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 108818.

Jesteśmy organizacją otwartą dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez statut Stowarzyszenia.